O NAS

Punkt Przedszkolny „PIPPILANDIA” to nowa forma wspierania edukacji przedszkolnej, której powstanie umożliwiło Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie innych rodzajów form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Naszym celem jest stworzenie ciepłego, bezpiecznego miejsca dla naszych podopiecznych gdzie będą mogli rozbudzać zainteresowania artystyczne, przyzwyczajać się do zdrowego sportowego życia a także wspieranie dzieci w odkrywaniu własnych możliwości w stawaniu się osobą samodzielną i mądrzejszą.

Dołożymy wszelkich starań aby stworzyć jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.

Punkt Przedszkolny jest tańszy i bardziej skuteczny w społecznym wychowaniu od dobrej niani, umożliwia zabawę i współpracę z rówieśnikami.

Zasady organizacji i regulamin :

Punkt Przedszkolny „PIPPILANDIA” czynny jest od pn –pt od 7:00 – 17:30 (z możliwością przedłużenia, każda rozpoczęta godzina płatna 15 zł.), przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy a także:

 • przerwa zimowa od 27.12 do 01.01.
 • przerwa letnia drugi tydzień sierpnia

Opieką i edukacją objęte są dzieci w wieku 1-6 lat.
Liczba dzieci w grupie: 8-10 osób, jednak w całym Punkcie Przedszkolnym 19 osób.
Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.
Zapisu dokonuje się na podstawie Formularza Zgłoszeniowego wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka oraz po wpłaceniu opłaty wpisowej.
Dziecko może zostać wykreślone z listy przedszkolaków jeśli zaistnieją następujące okoliczności:

 • rodzice nie wniosą w ciągu miesiąca opłaty za świadczone usługi,
 • zachowanie dziecka będzie uniemożliwiać pracę nauczycielom lub będzie stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.

W trakcie roku szkolnego będą realizowane następujące bloki zajęciowe:

 • ćwiczenia logopedyczne
 • zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna
 • j. angielski
 • dziecięca matematyka
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia artystyczno-plastyczne tj. :malowanie, rysowanie, wycinanie, lepienie,(z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów i metod)
 • zajęcia teatralne,
 • wycieczki przyrodnicze, spacery
 • zajęcia wyciszające, leżakowanie, czytanie bajek

Odbiór dzieci z przedszkola – jest możliwy wyłącznie przez rodziców/opiekunów lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione. Pisemne upoważnienie składane przez rodziców znajduje się w dokumentacji przedszkola.

Nasza kadra – nauczycielka pedagogiki wczesnoszkolnej, wykwalifikowana opiekunka do dzieci i fizjoterapeuta, psycholog. Wymienione osoby wykazują pełne zaangażowanie, są twórczy i kreatywni co sprzyja rozwijaniu u dzieci ich potencjalnych możliwości i rozbudza ciekawość. Uczą dzieci samodzielności w rozwiązywaniu zadań poprzez wykorzystywanie zabaw.

Współpraca z rodzicami:

Mając na względzie potrzeby dzieci oraz świadomość i przekonanie, że rodzice powinni mieć wpływ na funkcjonowanie naszej placówki oraz jakość kształcenia, widzimy potrzebę dzielenia się z rodzicami odpowiedzialnością za edukacje i wychowanie dziecka jak również wyrażania własnych oczekiwań.